ทีเด็ดบอลชุด บอลสเต็ป ประจำวันที่ 25-05-2020

คู่แข่งขัน / เซียน
สปอร์ตพูล
เฮียอ้วน7m
บิ๊กเด็ดเซียน
เปี๊ยกหงส์ทอง
สว่างเด็ดดวง
ทีเด็ดเจ็ดสี่
อาโดมโสมขาว
ดูก้า ปรากซ์< 0.25 >วิโซซิน่า จิคลาว่า
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :วิโซซิน่า จิคลาว่า
เฮียอ้วน7m :ดูก้า ปรากซ์
บิ๊กเด็ดเซียน :วิโซซิน่า จิคลาว่า
เปี๊ยกหงส์ทอง :วิโซซิน่า จิคลาว่า
สว่างเด็ดดวง :ดูก้า ปรากซ์
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :วิโซซิน่า จิคลาว่า
อาโดมโสมขาว :ดูก้า ปรากซ์
อรารัต เยเรวาน(N)< 0.75 >อูราร์ตู เอฟซี
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :อูราร์ตู เอฟซี
เฮียอ้วน7m :อรารัต เยเรวาน
บิ๊กเด็ดเซียน :อูราร์ตู เอฟซี
เปี๊ยกหงส์ทอง:อรารัต เยเรวาน
สว่างเด็ดดวง :อรารัต เยเรวาน
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :อรารัต เยเรวาน
อาโดมโสมขาว :อูราร์ตู เอฟซี
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า< 0.75 >เบต้าเยรูซาเล็ม
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :เบต้าเยรูซาเล็ม
เฮียอ้วน7m :เบต้าเยรูซาเล็ม
บิ๊กเด็ดเซียน :เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า
เปี๊ยกหงส์ทอง :เบต้าเยรูซาเล็ม
สว่างเด็ดดวง :เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า
อาโดมโสมขาว :เบต้าเยรูซาเล็ม
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
 สรุปผลเซียน
ทีเด็ดสปอร์ตพูล : [ 1/3 ]
เฮียอ้วน7m : [ 3/3 ] STEP WIN
บิ๊กเด็ดเซียน : [ 0/3 ]
เปี๊ยกหงส์ทอง : [ 2/3 ] 
สว่างเด็ดดวง : [ 2/3 ]
ทีเด็ดเจ็ดสี่ : [ 1/3 ]
อาโดมโสมขาว : [ 2/3 ]
ทีเด็ดบอลชุด
คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
จำนวนคูณ
STEP 3
ดูก้า ปรากซ์
อรารัต เยเรวาน
เบต้าเยรูซาเล็ม
[ --- ]
[ --- ]
[*8.00 เท่า  ]  STEP WIN
STEP 4
งด
งด
งด
งด
[ --- ]
[ *14.20 เท่า ]
STEP 5
งด
งด
งด
งด
งด
[ *23.40 เท่า ]