ทีเด็ดบอลชุด บอลสเต็ป ประจำวันที่ 21-05-2020

คู่แข่งขัน / เซียน
สปอร์ตพูล
เฮียอ้วน7m
บิ๊กเด็ดเซียน
เปี๊ยกหงส์ทอง
สว่างเด็ดดวง
ทีเด็ดเจ็ดสี่
อาโดมโสมขาว
เนมาน กร็อดโน่< 0.25>ตอร์ปิโด โซดิโน่
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :ตอร์ปิโด โซดิโน่
เฮียอ้วน7m :เนมาน กร็อดโน่
บิ๊กเด็ดเซียน :ตอร์ปิโด โซดิโน่
เปี๊ยกหงส์ทอง :ตอร์ปิโด โซดิโน่
สว่างเด็ดดวง :ตอร์ปิโด โซดิโน่
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :ตอร์ปิโด โซดิโน่
อาโดมโสมขาว :เนมาน กร็อดโน่
ชัคห์ติยอร์ B< 1.25 >เบลชิน่า B
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :เบลชิน่า B
เฮียอ้วน7m :ชัคห์ติยอร์ B
บิ๊กเด็ดเซียน :ชัคห์ติยอร์ B
เปี๊ยกหงส์ทอง:ชัคห์ติยอร์ B
สว่างเด็ดดวง :เบลชิน่า B
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :ชัคห์ติยอร์ B
อาโดมโสมขาว :เบลชิน่า B
สลาเวีย โมซีร์ B< 1.75 >โกโรเดย่า B
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :สลาเวีย โมซีร์ B
เฮียอ้วน7m :สลาเวีย โมซีร์ B
บิ๊กเด็ดเซียน :สลาเวีย โมซีร์ B
เปี๊ยกหงส์ทอง :โกโรเดย่า B
สว่างเด็ดดวง :โกโรเดย่า B
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :โกโรเดย่า B
อาโดมโสมขาว :สลาเวีย โมซีร์ B
บินห์ ทวน< 0.75 >หวิง ลอง
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :บินห์ ทวน
เฮียอ้วน7m :หวิง ลอง
บิ๊กเด็ดเซียน :หวิง ลอง
เปี๊ยกหงส์ทอง :บินห์ ทวน
สว่างเด็ดดวง :บินห์ ทวน
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :บินห์ ทวน
อาโดมโสมขาว :หวิง ลอง
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
< >
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :-
เฮียอ้วน7m :-
บิ๊กเด็ดเซียน :-
เปี๊ยกหงส์ทอง :-
สว่างเด็ดดวง :-
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :-
อาโดมโสมขาว :-
 สรุปผลเซียน
ทีเด็ดสปอร์ตพูล : [ 1/4 ]
เฮียอ้วน7m : [ 2/4 ]
บิ๊กเด็ดเซียน : [ 1/4 ]
เปี๊ยกหงส์ทอง : [ 1/4 ] 
สว่างเด็ดดวง : [ 2/4 ]
ทีเด็ดเจ็ดสี่ : [ 1/4 ]
อาโดมโสมขาว : [ 3/4 ]
ทีเด็ดบอลชุด
คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
จำนวนคูณ
STEP 3
ตอร์ปิโด โซดิโน่
ชัคห์ติยอร์ B
โกโรเดย่า B
[ --- ]
[ --- ]
[*8.00 เท่า  ] 
STEP 4
งด
งด
งด
งด
[ --- ]
[ *14.20 เท่า ]
STEP 5
งด
งด
งด
งด
งด
[ *23.40 เท่า ]