ทีเด็ดบอลชุด บอลสเต็ป ประจำวันที่ 10-05-2020

คู่แข่งขัน / เซียน
สปอร์ตพูล
เฮียอ้วน7m
บิ๊กเด็ดเซียน
เปี๊ยกหงส์ทอง
สว่างเด็ดดวง
ทีเด็ดเจ็ดสี่
อาโดมโสมขาว
อิสลอช< 0.75 >เอฟซี เบลชิน่า
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :อิสลอช
เฮียอ้วน7m :เอฟซี เบลชิน่า
บิ๊กเด็ดเซียน :อิสลอช
เปี๊ยกหงส์ทอง :อิสลอช
สว่างเด็ดดวง :อิสลอช
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :อิสลอช
อาโดมโสมขาว :เอฟซี เบลชิน่า
วิเท็บส์< 0.75 >ชัคห์ติยอร์
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :ชัคห์ติยอร์
เฮียอ้วน7m :วิเท็บส์
บิ๊กเด็ดเซียน :ชัคห์ติยอร์
เปี๊ยกหงส์ทอง:วิเท็บส์
สว่างเด็ดดวง :ชัคห์ติยอร์
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :วิเท็บส์
อาโดมโสมขาว :ชัคห์ติยอร์
เอฟซี สโมเลวิชี่< 1.25 >บาเต้ โบริซอฟ
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :เอฟซี สโมเลวิชี่
เฮียอ้วน7m :บาเต้ โบริซอฟ
บิ๊กเด็ดเซียน :บาเต้ โบริซอฟ
เปี๊ยกหงส์ทอง :เอฟซี สโมเลวิชี่
สว่างเด็ดดวง :เอฟซี สโมเลวิชี่
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :เอฟซี สโมเลวิชี่
อาโดมโสมขาว :บาเต้ โบริซอฟ
ดินาโม เบรสต์< 0.25 >ดินาโม มินส์
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :ดินาโม มินส์
เฮียอ้วน7m :ดินาโม มินส์
บิ๊กเด็ดเซียน :ดินาโม เบรสต์
เปี๊ยกหงส์ทอง :ดินาโม เบรสต์
สว่างเด็ดดวง :ดินาโม เบรสต์
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :ดินาโม มินส์
อาโดมโสมขาว :ดินาโม เบรสต์
คิมิค สเวตโลกอส(N)< 2.5 >สปุตนิก
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :คิมิค สเวตโลกอส
เฮียอ้วน7m :คิมิค สเวตโลกอส
บิ๊กเด็ดเซียน :คิมิค สเวตโลกอส
เปี๊ยกหงส์ทอง :สปุตนิก
สว่างเด็ดดวง :คิมิค สเวตโลกอส
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :สปุตนิก
อาโดมโสมขาว :สปุตนิก
ออชมานี่< 0.25 >เอฟเค ออร์ชา
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :เอฟเค ออร์ชา
เฮียอ้วน7m :ออชมานี่
บิ๊กเด็ดเซียน :เอฟเค ออร์ชา
เปี๊ยกหงส์ทอง :ออชมานี่
สว่างเด็ดดวง :ออชมานี่
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :ออชมานี่
อาโดมโสมขาว :เอฟเค ออร์ชา
นาฟตาน< 1.25 >เอฟซี สโลนิม
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :เอฟซี สโลนิม
เฮียอ้วน7m :นาฟตาน
บิ๊กเด็ดเซียน :นาฟตาน
เปี๊ยกหงส์ทอง :เอฟซี สโลนิม
สว่างเด็ดดวง :นาฟตาน
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :นาฟตาน
อาโดมโสมขาว :เอฟซี สโลนิม
เอฟซี อันยาง< 0.5 >อันซัน กรีนเนอร์
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :เอฟซี อันยาง
เฮียอ้วน7m :เอฟซี อันยาง
บิ๊กเด็ดเซียน :เอฟซี อันยาง
เปี๊ยกหงส์ทอง :เอฟซี อันยาง
สว่างเด็ดดวง :อันซัน กรีนเนอร์
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :อันซัน กรีนเนอร์
อาโดมโสมขาว :อันซัน กรีนเนอร์
กยองนัม< 0.5>ชุนนัมดรากอนส์
ทีเด็ดสปอร์ตพูล :กยองนัม
เฮียอ้วน7m :กยองนัม
บิ๊กเด็ดเซียน :กยองนัม
เปี๊ยกหงส์ทอง :ชุนนัมดรากอนส์
สว่างเด็ดดวง :ชุนนัมดรากอนส์
ทีเด็ดเจ็ดสี่ :ชุนนัมดรากอนส์
อาโดมโสมขาว :กยองนัม
 สรุปผลเซียน
ทีเด็ดสปอร์ตพูล : [ 4/9 ]
เฮียอ้วน7m : [ 3/9 ]
บิ๊กเด็ดเซียน : [ 5/9 ]
เปี๊ยกหงส์ทอง : [ 5/9 ]
สว่างเด็ดดวง : [ 5/9 ]
ทีเด็ดเจ็ดสี่ : [ 4/9 ]
อาโดมโสมขาว : [ 5/9 ]
ทีเด็ดบอลชุด
คู่ที่ 1
คู่ที่ 2
คู่ที่ 3
คู่ที่ 4
คู่ที่ 5
จำนวนคูณ
STEP 3
อิสลอช
โปฮัง สตีลเลอร์
ดินาโม เบรสต์
[ --- ]
[ --- ]
[*8.00 เท่า  ]  STEP WIN
STEP 4
ชัคห์ติยอร์
เอฟซี สโมเลวิชี่
ออชมานี่
เอฟซี สโลนิม
[ --- ]
[ *14.20 เท่า ] 
STEP 5
เอฟซี โซล
บูโชน เอฟซี
เอฟซี อันยาง
ชุนนัมดรากอนส์
อิสลอช
[ *23.40 เท่า ]